S.V. Hillegom

Instructies bij wanordelijkheden


Instructies dienstdoende bestuurs- en kaderleden bij wanordelijkheden

  • Probeer ten alle tijden de betrokkenen uit elkaar te halen en te bedaren.

 Zorg dat conflicterende partijen elkaar niet opzoeken en meng je niet in discussie. Zorg dat ook na de wedstrijd toezicht wordt gehouden door neutrale begeleiding (aanwezige kaderleden, toeschouwers en/of ouders). Laat de leiders hun spelers instrueren dat de wedstrijd voorbij is; douchen, omkleden en rustig de kleedkamer verlaten. Houdt desnoods het SV Hillegom team langer in de kleedkamer.

  • Bij excessief fysiek geweld en/of bedreiging de hulplijn noodgevallen van de KNVB bellen: 0800-2299555

Deze hulplijn is 24/7 bereikbaar en adviseert over vervolgacties, aangifte bij politie, inschakelen slachtofferhulp, enz.

  • Bij extreme situaties 112 bellen

In extreme situaties als (begeleiding van) politie nodig wordt geacht.

  • Rapporteren op het wedstrijdformulier

Let op dat de scheidsrechter op het wedstrijdformulier melding maakt van de wanordelijkheden. Controleer daarnaast of de scheidsrechter alle kaarten/sancties op het wedstrijdformulier heeft vermeld.

  • Invullen rapportage formulier “Individuele excessieve overtredingen”

Bij fysiek geweld en/of bedreiging ten alle tijden het rapportageformulier “Individuele excessieve overtredingen” van de KNVB invullen (zie link onderaan bericht).

  • Melden wanordelijkheden

Breng bij het inschakelen van de KNVB en/of de politie de betreffende afgevaardigde van het algemeen bestuur op de hoogte. Voor senioren wedstrijden is dat de voorzitter seniorencommissie (in casu Harry Kleijn, via harrykleijn14@hotmail.com of 06-39402870), voor jeugd/dames wedstrijden is dat de voorzitter jeugdcommissie (Marcel Heemskerk, via marcelheems@gmail.com of 06-11012225).

Voor negatieve ervaringen die niet direct hoeven of kunnen worden opgelost bestaat een meldpunt wanordelijkheden bij de KNVB : www.knvb.nl/meldpunt. Dit kunnen allerhande negatieve ervaringen zijn die ergernis veroorzaken. Op basis van deze klachten kan de KNVB wanordelijkheden inzichtelijk maken en waar nodig actie ondernemen.

  • Ten alle tijden indien nodig: spreek mensen aan op hun gedrag!

De manier waarop wij als SV Hillegom omgaan met onze sport is vastgelegd in het statuut “normen en waarden S.V. Hillegom”. Deze gedragscode geeft duidelijk aan waar iedereen zich binnen onze vereniging aan heeft te houden. Spreek mensen hierop aan. Het statuut is terug te vinden op de website van onze vereniging.

 

Rapportage formulier KNVB http://bit.ly/XsKBtu